Cập nhật lúc 22/07/2010 09:32:51
Dấu vết sinh thái (còn gọi là dấu chân sinh thái) là thước đo nhu cầu của con người đối với các hệ sinh thái của Trái đất. Khái niệm này được đưa ra nhằm so sánh nhu cầu của nhân loại đối với năng lực sinh thái tái tạo của Trái đất. Nó thể hiện số lượng các khu đất và biển có thể sản xuất một cách sinh học, cần thiết để tái tạo các nguồn tài nguyên mà nhân loại tiêu thụ và hấp thụ chất thải và hoàn trả chúng tương ứng, vô hại. Sử dụng dấu vết sinh thái, có thể để ước tính là cần bao nhiêu diện tích của Trái đất (hay cần bao nhiêu hành tinh như Trái đất) để giúp nhân loại tồn tại nếu mọi người sống lối sống hiện nay.

Năm 2006, tổng số dấu vết sinh thái của nhân loại là khoảng 1,4 Trái đất. Nói cách khác, nhân loại sử dụng dịch vụ sinh thái 1,4 lần nhanh hơn Trái đất có thể tái tạo cho họ.