Cập nhật lúc 25/04/2011 15:55:06
Biết bơi vào bờ, trèo lên bờ rất quan trọng...
Cập nhật lúc 25/04/2011 15:44:14
Lật mình để thở là một kỹ năng quan trọng khi cơ bắp chưa phát triển...
Cập nhật lúc 25/04/2011 15:34:53
Hãy dạy trẻ chìm đầu vào nước để trẻ không sợ nước...
Cập nhật lúc 25/04/2011 15:00:44
Muốn bơi phải học đập chân...
Cập nhật lúc 25/04/2011 14:57:40
Tư thế thích hợp của cơ thể cho trẻ em khi học bơi...
Cập nhật lúc 25/04/2011 14:41:27
Chìm đầu dưới nước là một kỹ năng quan trọng khi dạy bơi cho trẻ nhỏ.
Cập nhật lúc 25/04/2011 14:34:28
Trẻ nhỏ rất dễ nổi trong nước...
Cập nhật lúc 25/04/2011 14:32:28
Cập nhật lúc 25/04/2011 14:28:42
Việc cho trẻ sơ sinh học bơi ở nước ngoài rất phổ biến...
Cập nhật lúc 25/04/2011 14:17:12
Bé bé tý mà bơi rất nghề. Không hề sợ sệt, mắt mở to, vui vẻ, chân tay đạp nước tung tẩy...