Cập nhật lúc 20/07/2010 14:18:01


So với năng lượng không tái tạo (dầu mỏ, than đá, khí đốt...), năng lượng tái tạo (hay năng lượng tái sinh) là năng lượng sinh ra từ những nguồn mà theo chuẩn mực của con người là vô hạn, là nhiều đến mức không thể cạn kiệt vì sự sử dụng của con người.

Nguyên tắc cơ bản trong việc sử dụng năng lượng tái tạo là tách một phần năng lượng từ các quá trình diễn biến liên tục trong môi trường tự nhiên để đưa vào sử dụng. 

Có rất nhiều loại năng lượng tái sinh, như là: Năng lượng Mặt trời, năng lượng gió, năng lượng từ đại dương, địa nhiệt, năng lượng từ sinh khối, từ lên men sinh học...

Sử dụng năng lượng tái tạo - tái sinh thay thế năng lượng không tái tạo sẽ giúp giảm phát thải khí nhà kính, giảm ô nhiễm môi trường, giảm Biến đổi khí hậu.