Đọc truyện nào...
ViewSlide show
  • Bi và Cún là những đứa trẻ đầu tiên được nhận "Thám tử Cò trắng và Dấu vết Carbon"

  • Mặc dù chưa biết đọc, nhưng cần gì. Nhìn hình vẽ cũng đủ "khoái".

  • Không biết đọc là "chuyện nhỏ như con thỏ" bởi đã có phụ huynh làm "Phiên dịch".